Behandeling

Voor wie?
Aan Tafel richt zich op de behandeling van kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar.
Voor de behandeling is niet perse een verwijzing nodig van uw  huisarts of kinderarts.

De behandeling vindt altijd plaats in overleg en samenspraak met de ouders/verzorgers.
Daarom zijn (zeker bij een eerste gesprek) altijd zowel ouder als kind aanwezig.
Eventuele vervolggesprekken zijn in overleg, soms alleen met de ouder/verzorger (bij zeer jonge kinderen),  maar soms ook juist met het kind/de jongere alleen.

Elk voedingsprobleem kan aanleiding zijn voor een consult van een kinderdiëtist.
Uw huisarts of kinderarts kan ook een verwijzing geven en mij als medebehandelaar in consult vragen.

Met welke problemen kan ik helpen?
In mijn praktijk behandel ik bijvoorbeeld kinderen met:

  • Groeiproblemen. Daarvan is sprake als het kind achterblijft in groei vergeleken met leeftijdsgenoten,
    of als het kind juist te snel aankomt in gewicht.
  • Eetproblemen. Uw kind eet elke dag hetzelfde, of steeds minder, of is onverzadigbaar.
  • Maag-/darmproblemen. Uw  kind heeft diarree, obstipatie(verstopping) of vaak buikpijn,
    of een chronische darmziekte zoals coeliakie of ziekte van Crohn.
  • Voedselallergie of intolerantie, of een vermoeden daarvan. Denk aan koemelkeiwitallergie of lactose-intolerantie.
  • Problemen bij de introductie van bijvoeding bij jonge kinderen.
  • Kinderen met een beperking in ontwikkeling die aangepaste voeding nodig hebben of voeding via een sonde krijgen.

Hoe ziet die behandeling eruit?
Het eerste consult vindt bij voorkeur plaats bij u thuis; letterlijk aan de keukentafel.
Meestal is het een uitgebreid gesprek dat ca. één uur in beslag neemt.
Tijdens dit gesprek verzamel ik zoveel mogelijk relevante informatie over het kind, inclusief de medische en gezinsachtergrond.
Denk aan gegevens van lengte en gewicht (en verloop hiervan) en  uitslagen van eventueel uitgevoerde onderzoeken.
Maar ook informatie over eetgewoonten, eetgedrag en persoonlijke omstandigheden.
Aan de hand van deze resultaten formuleren we samen hulpvraag, behandelplan en behandeldoelen.
Hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke omstandigheden en wensen.

In de vervolgconsulten bespreken we de voortgang van de behandeling.
Tijdens deze consulten zal er veel aandacht zijn voor uitleg over ziekte, gezondheid, voeding en dieet.
We besteden aandacht aan het kiezen van de juiste producten en het lezen en begrijpen van informatie op etiketten.
Daarnaast is er  aandacht voor het (veranderen van) eetgedrag. Hiervoor biedt Aan Tafel coaching en ondersteuning.

Wat kost een behandeling?

De eerste 2 consulten kosten u niets! De basisverzekering vergoedt namelijk 3 uren behandeling. Sommige aanvullende verzekeringen meer.
Tijdsduur en  aantal vervolgconsulten verschillen sterk per ziektebeeld en per persoon.
Afhankelijk van hulpvraag, behoefte en vergoeding kunnen we hierin de optimale modus bepalen.