Vergoeding/Tarieven

Wat kost de behandeling?

In principe kost de begeleiding u niets, omdat vanuit het basispakket van de zorgverzekering  per jaar drie uren dieetzorg worden vergoed.
Diverse verzekeraars bieden extra uren vergoeding in aanvullende paketten; meer informatie vindt u hieronder via de Zorgwijzer.

In 2019 heb ik een contract met alle verzekeraars!

In 2020 heb ik geen contract met Caresco-Aevita en CZ-Ohra-Nationale Nederlanden. Als u daar verzekerd bent, is het mogelijk dat u een deel van het consult zelf moet betalen. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

Voor niet-gecontracteerde zorg hanteer ik onderstaande tarieven. Deze komen overeen met het gemiddelde tarief van de verzekeraars.
Gemiddeld wordt er per 15 minuten 17,50 euro gehanteerd. Een uur is dus 70 euro.

Hoe zijn de tarieven opgebouwd?

Het tarief wordt berekend over de tijd die is besteed aan patiëntencontact,   voedingsanalyse, voedingsberekening en uitwerking van dieetadvies .

Eerste consult lang (90 min)                      €105,-
Vervolg consult gemiddeld (45 min)         €52,50
Vervolg consult kort (15 min)                     €17,50
Telefonisch consult/ e-mail consult            €17,50-
Uittoeslag bij een huisbezoek                     €20,-

Bij verhindering:
Een afspraak mag u altijd afzeggen.
Indien u afmeldt om de behandeling te shttps://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/Dietist/aan-tafel-praktijk-voor-kinderdietetiektoppen, dient u er rekening mee te houden dat de diëtist verplicht is een eindrapportage te sturen aan de verwijzer. Hiervoor bereken ik een kwartier.

zoek hier de vergoeding per verzekeraar