Vergoeding/Tarieven

Wat kost de behandeling?

In principe kost de begeleiding u niets, omdat vanuit het basispakket van de zorgverzekering  per jaar drie uren dieetzorg worden vergoed.
Diverse verzekeraars bieden extra uren vergoeding in aanvullende paketten; meer informatie vindt u hieronder via de Zorgwijzer.

In 2023 heb ik opnieuw een contract met alle verzekeraars!

 

Als behandeling niet (meer) wordt vergoed, hanteer ik onderstaande tarieven. Deze komen overeen met het gemiddelde tarief van de verzekeraars.
Gemiddeld wordt er per 15 minuten 18,75 euro gehanteerd. Een uur is dus 75 euro.

Hoe zijn de tarieven opgebouwd?

Het tarief wordt berekend over de tijd die is besteed aan patiëntencontact,   voedingsanalyse, voedingsberekening en uitwerking van dieetadvies .

Eerste consult lang (90 min)                      €112,50
Vervolg consult gemiddeld (45 min)         € 56,25
Vervolg consult kort (15 min)                     €18,75
Telefonisch consult/ e-mail consult            €18,75
Uittoeslag bij een huisbezoek                     €20,-

Bij verhindering:
Een afspraak mag u altijd afzeggen.
Indien u afmeldt om de behandeling te stoppen, dient u er rekening mee te houden dat de diëtist verplicht is een eindrapportage te sturen aan de verwijzer. Hiervoor bereken ik een kwartier.