voor verwijzers

Wie kunt u naar mij verwijzen?

Mijn praktijk richt zich op de behandeling van kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar (soms ouder) met voedingsgerelateerde aandoeningen of eetproblemen.

Waar vinden gesprekken plaats?
Behandeling vindt plaats bij cliënt thuis (in elk geval het eerste consult). Vervolgconsulten kunnen naar wens  aan huis, telefonisch of via online-verbinding plaatsvinden.

Wordt de behandeling vergoed?
Via de basisverzekering worden drie klokuren per kalenderjaar vergoed. Dat betekent dat de eerste 2-3 consulten in principe voor elke cliënt gratis zijn. Daarnaast bieden diverse verzekeraars in aanvullende pakketten extra uren aan.

Helaas heb ik in 2020 geen contract met Caresco-Aevita en CZ-Ohra-Nationale Nederlanden dus zal voor cliënten de vergoeding niet geheel kostendekkend zijn.

Is de kwaliteit gewaarborgd?

Sinds 2005 ben ik gecertificeerd door het Kwaliteitsregister paramedici.

certificaat
In principe kan elke voedingsvraag aanleiding zijn voor een bezoek aan een kinderdiëtist.

Ervaring

Aan Tafel heeft veel ervaring met:

  • kinderen met groei- en/of ontwikkelingsproblemen
  • kinderen met maag-darmproblemen
  • kinderen met een darmziekte zoals coeliakie of M. Crohn
  • kinderen met allergie of intolerantie
  • kinderen met eetproblemen
  • kinderen met ondergewicht

Verwijzing

Een verwijsbrief kunt u op papier aan cliënt meegeven. Ook kunt u contact opnemen met mij, via mail, app of telefoon.

Indien u een cliënt doorverwijst naar Aan Tafel , wilt u dan behalve de consultvraag, ook recente gegevens van lengte, gewicht en eventueel laboratoriumonderzoek vermelden?

Tenzij anders vermeld, ga ik ervan uit dat huisbezoek gewenst is.

Rapportage

Naar norm en gebruik wordt u als verwijzer middels schriftelijke rapportage op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling.
Ik neem graag de tijd voor een persoonlijk gesprek. Ook telefonisch overleg of vraag per mail zijn altijd mogelijk.